Ruimte voor beleving

Goede architectuur is meer dan alleen denken over ruimteomsluitingen. Moes & de Meyere maakt architectuur die de identiteit van de gebruiker reflecteert. Goed luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en een vertaalslag maken naar de juiste balans van kleur, materiaal en ruimtelijke verhoudingen. Een zoektocht naar harmonie in combinatie met de hang naar spanning. Daar waar het gewone ongewoon wordt en het oog gevangen wordt door een specifiek detail. De spice waar het goede architectuur niet aan mag ontbreken.

Elke ontwerpopdracht is uniek. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kan een ontwerp tot elk gewenst detailniveau worden uitgewerkt. Van een eerste concept tot het kleinste meubeldetail.

Brainstormsessies over mogelijke herinrichting of verbouwing, adviserend werk over meubel- en kleurgebruik of volledig uitgevoerde (ver -)bouwplannen; de mogelijkheden zijn eindeloos. Visie en onbeperkte creativiteit liggen steeds aan de basis van een mooi en uitgebalanceerd eindresultaat.

Een goede architect luistert, kijkt, vertaalt en blijft opmerkzaam. Fantasie en verbeelding komen tot leven.

Eduard Moes / Quinten de Meyere

 

Room for experience

Good architecture is more than just enclosing spaces. Moes & de Meyere create architecture that reflects the identity of its occupant. We listen to the wishes of clients and translate them into the right balance of color, material and spacial proportions. We search for harmony together with a natural urge towards positive tension. The common becomes uncommon and the eye is captured by a specific detail - this is the spice which is the essence of good architecture.

Every commission is unique. Depending on the client's wishes the possibility exists to develop plans into every level of detail. Starting with a rough concept leading up to the smallest of furniture details.

Brain storming sessions about possible redecorating or reconstructing, advice on furniture and color schemes or carrying out complete construction plans; the possibilities are endless. Vision and limitless creativity are the basis of beautiful and well balanced results.

We listen, look, interpret and always pay attention. Fantasy and imagination are realized.

Eduard Moes / Quinten de Meyere